7thIranian Joint Cardiovascular Congress

Research submission for Highlight of CV-Research in Iran
با سلام
با توجه به اینکه در کنگره مشترک قلب و عروق امسال(2019ijcc.iscs.org.ir)، بنا شده تا به پژوهشهای مهم که در کشورمان انجام شده بهای بیشتری داده شده و اطلاعات آنها به اطلاع همگان رسیده شود از همه شما محققین رشته های قلب و عروق درخواست میگردد تا اطلاعات پژوهشهای کشوری خود مانند رژیستری ( کشوری یا همکاری در رژیستری های دنیا) ، ترایال (RCT) , اختراع ، Cohort study ، هر گونه نوع آوری و مطالعات استانی و کشوری خود را در صورت تمایل برای کنگره ( به ایمیل abstract@iscs.org.ir) حداکثر در ۱۰ سطر توضیح ارسال فرمایید تا ضمن اطلاع رسانی این مطالعات ، بهترین آنها برای ارائه در جلسه ایکه بدین منظور در سالن اصلی کنگره بنام highlight of cardiovascular Research in Iran اختصاص داده شده برای ارائه انتخاب گردد دبیرخانه کنگره
|

تاریخ درج : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
زمان درج : ۱۶:۴۵
دفعات کلیک شده: 212
 Links
 Download Mobile Application

visits  182

7th Iranian Joint Cardiovascular Congress